Connect with us

isu semasa

Ar wah Tak Sempat Lihat Anaknya,Salah 1 Fr0ntl1ner Mening gal Selepas Melah1rkan Bayi

Published

on

Ar wah Tak Sempat Lihat Anaknya,Salah 1 Fr0ntl1ner Mening gal Selepas Melah1rkan Bayi

Sa lah satunya adalah k3s kema tian meliba tkan seorang juru rawat yang juga frontl1ner dalam memben dung wa bak ini apabila mening gal du nia sejurus melahirkan anak pertamanya.

W@snya,Pening katan k3s harian Cov19 di Malaysia turut mengaki batkan k3s kema tian disebabkan wa bak tersebut meningkat. Setiap hari, beratus man gsa dilap0rkan mening gal du nia dan sudah tentu mempunyai cerita se dih disebalik pemergian tersebut.

Tak sempat lihat anak pertama

Lebih menye dihkan lagi, kelahiran tersebut merupakan penantian selama 10 tahun allahy arham dan suami selepas melangsungkan perkahwinan sedekad lalu.

Norfaizah Mohamed Nor, 34 telah disa hkan mening gal du nia kira-kira jam 3.02 pagi semalam selepas mela hirkan anak berusia 26 minggu secara pembe dahan.

Berjang kit dari pesa kit

Difahamkan, Norfaizah telah disa hkan posi tif Cov19 perin gkat kelima selepas mendapat jang kitan daripada pesa  kitnya.

Peng arah Jaba tan Kesi hatan Negeri Kelantan (JKNK) Datuk Dr Zaini Hussin mengesa hkan juru rawat itu mening gal du nia aki bat Cov19. Beliau berkata, Allahy arham adalah juru rawat di Hos pital Gua Musang dan seorang petu gas yang berdedi kasi.

“Jena zah wanita itu dikebu mikan di Kampung Lembaga, dekat Gua Musang,” katanya.

Setakat ini, bayi jurur awat wanita itu telah ditempatkan di uni t rawa tan inte nsif neonatal (NICU) untuk rawa tan lanjut memandangkan lahir dalam kondisi pra ma tang.

Akhir kata,kita kena menjaga SOP yang ditetapkan agar kita boleh saling bantu-membantu men0lak penu laran semakin ‘menjadi-jadi’.

Sumber:OMM

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!