Connect with us

#SEMASA

|VIDEO|Anak Saudara Se dih Bapa Saudara Dipu kul Sehingga Mening gal,Nakkan Kepr1hatinan P1hak Tertentu Agar Kema tian Bapa Saudara Terbe la Dengan Secara ‘Just1ce’

Published

on

|VIDEO|Anak Saudara Se dih Bapa Saudara Dipu kul Sehingga Mening gal,Nakkan Kepr1hatinan P1hak Tertentu Agar Kema tian Bapa Saudara Terbe la Dengan Secara ‘Just1ce’

Baru2 ini tu lar di media sosial rakaman kame ra li tar tertu tup seorang penga wal kesela matan dise rang seorang lelaki di sebuah kondominium.

Keja dian difahamkan berlaku pada 29 Disember tahun lalu dengan sus pek telah didak wa di mah kamah pada 6 Januari lalu.

Walaupun lapan berlalu, video berdurasi seminit itu bagaimanapun kembali meraih perha tian ramai susu lan kema tian mang sa pada Jumaat lalu. Beliau menghem buskan na fas tera khir di rumahnya.

Lap0ran be dah sia sat oleh pi hak Hos pital Raja Permaisuri Bainun menges ahkan mang sa ma ti aki bat kompl1kas1 jang kitan ku man pada parv2.

Su sulan itu, po lis mengklas1fikas1kan semula k3s berkenaan sebagai k3s bu nuh.

Ke tua Po lis Perak, Datuk Mior Faridalathrash Wahid berkata, pi haknya sudah merujuk semula k3s berkenaan kepada Tim balan Pendak wa Raya semalam dengan menca dangkan pertu duhan yang lebih ting gi dike nakan terha dap sus pek.

Menurut beliau, po lis mengk3laskan semula k3s tersebut untuk disia sat mengikut Sek syen 302 Ka nun Kesek saan kerana membu nuh pada hari sama kema tian mang sa yang membawa huku man gan tung sampai ma ti jika bersa  lah.

Perkongsian anak saudara mang sa dikenali Nelson Raj di Facebook meraih perha tian ramai. Beliau berkongsi beberapa foto bapa saudaranya yang sedang dira wat.

“Inilah keadaan bapa saudara saya selepas keja dian pada 29/12/2020 (Selasa) di Menara Majestic Condominium Ipoh.

“Gambar-gambar itu dapat menggam barkan keadaan bapa saudara kesa yangan saya dan kerana kompl1kas1 selepas lapan bulan dan dia mening gal du nia pagi semalam di rumahnya,” tulis beliau.

Sehubungan itu, Nelson berha rap kema tian bapa saudaranya akan terbe la.

Semoga k3s seumpama ini menjadi penga jaran buat masyarakat agar cuba menga wal kema rahan sebaik-baiknya.

Kema rahan yang tidak terka wal dan cepat mera dang boleh membawa im pak nega tif seperti berla kunya pende raan fizi kal atau kega nasan.

Sumber:sinarplus

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!