Connect with us

Uncategorized

Pernah Gempar Suatu KEtika Dahulu, Banduan Dicabut Ny4wa Sebelum Ke T@li G@ntung

Published

on

Dic4but Ny4wa Sɛbelum Ke T4li G4ntung, B4nduan Ini Pernah Mɛnggemp4rkan Malaysia SuAtu Ketlka Dahulu
Satu kis4h yang boleh dijad1kan ikt1bar kepada kita yang masih h1dup pada hari ini. Jika anda masih ingat, di Malaysia pada tahun 2000 telah berlaku satu pɛris-tiwa hit4m negara yang mɛnge-jutkan ramai pih4k.

Pada subuh 2 Julai 2000 berlaku satu perist1wa pencer0b0han nɛk4d oleh Kumpulan Mil1tan Al-Maun4h ke atas sebuah ke-m Rej1men As-kar Wataniah dan mɛl4rikan sejuml4h bes4r senj4ta a-pi daripada st0r persenj4taan.

Ek0ran dari kej4dian tersebut, kumpu-lan itu kemud1annya mendirikan pangk4lan r4hsianya di kaw4san hut4n berhamp1ran perk4mpungan di Sauk, negeri Perak dan terl1bat dalam pertempu-ran di antara Angk4tan Tenter4 Malaysia(ATM) dan P0lis Dira-ja Malaysia.

M0hamed Amin bin Mohamed Razali merup4kan ketu-a kepada kumpu-lan tersebut yang menge-tuai m1sinya untuk menggul1ngkan keraj4an Malaysia.

Peris-tiwa ini telah menjadi det1k hit4m buat negara Malaysia yang kita cintai ini. Namun, diseba-lik kis4h itu ada satu kis4h s1si lain yang perlu anda tahu. Kali ini kami ingin berk0ngsi satu kis4h ben4r yang berlaku kepada Amin yang b0leh dijad1kan ikt1bar kepada kita semua.

Kisah Benar! Dic4but Ny4wa Sebelum ke Ta-li Gan-tung

Se0rang us-taz telah mencer1takan sebuah kis4h yang berlaku di pɛnj4ra Sungai Bul0h. Sebuah kis4h benar.

Menu-rut cer1ta beliau, semasa beliau selesai memberi cera-mah agama pada b4nduan-b4nduan di sana. Peng4rah Penj4ra telah berjumpa dengan beliau dan mencerit4kan pada beliau tent4ng se0rang b4nduan yang bernama Amin iaitu ketu-a kumpul4n Al-Mau’una yang didapati bers4lah kerana melanc4rkan per4ng kepada Yang Dipertuan Ag0ng.

Apa yang menar1k ialah peribadi Si Amin ini. Beliau se0rang yang berdi-splin, kuat ber4mal, meng4ji quran, s0lat malam dan baIk dikal4ngan sesama b4nduan lain. Pen-dek kata b4nduan yang tidak berm4salah.

Seminggu sebelum dia dig4ntung, peng4rah penj4ra telah menziarahi sel beliau dan tɛrke-jut kerana terdapat ba-u yang ha-rum. Ba-u itu tak hil4ng walaupun beli-au telah pulang ke rumah, ba-u ha-rum itu masih melek4t pada pak4iannya. Meng1kut cer1tanya lagi, pada mal4m sebelum dia digan-tung, dia berpes4n supaya dikejvtkan pada jam 4.00 pagi.

Dia dig4ntung pada subuh pagi juma-at. Pada malam sebelum dia dig4ntung, didapati Si Amin ini tidur begitu le-na sekali se0lah-0lah ti4da apa-apa akan berlaku pada pagi es0knya sedangkan dia akan dihu-kum g4ntung pada pagi es0k.

Bay4ngkan kalau orang bak4l dig4ntung pagi es0k, mesti gel1sah dan mesti tidak dapat tidur. Bila tep4t jam 4.00 pagi, Amin terus dikejvtkan, dia terus ber4mal, s0lat taubat, taha-jud, meng4ji dan su-jud syukur dan dia berpes4n supaya dibawa ke ta-li g4ntung ketika dia sed4ng su-jud syukur. Ketika Amin sed4ng su-jud pada masa itulah dia dibawa ke ta-li g4ntung.

Bila t!ba masa hend4k dig4ntung, tib4-tib4 Amin ini pengs4n dan tidak sed4rkan diri. Masa sem4kin sun-tuk dan Amin ha-rus dig4ntung ketika itu juga, maka kep4la dia ditvtup dengan ka!n h!tam dan hukum4n pun dijal4nkan.

Agak pel!k ketika itu kerana hukum4n g4ntung tersebut seperti mengg4ntung anak p4tung yang tidak berny4wa, ti4da perger4kan, ti4da jɛrit4n.

Did4pati juga selip4r jepun yang dip4kai oleh Amin masih melek4t pada kak1nya, begitu juga tasbih masih tidak terlep4s dari tangan. Apabila jen4zah Amin dibu-ka penu-tup muka did4pati lidAh tidak terjel1r keluar seperti kebi4saan mereka yang dig4ntung.

Tangan seperti 0rang dalam s0lat di jari telunjvk seperti membaca tah1yat akh1r. Subhanallah………. mungkin Allah sudah meng4mbil ny4wanya dulu sebelum dig4ntung. Begitulah kɛbesaran Allah yang memberi Rahmat kepada h4mba-h4mba-Nya yang s0leh dan sentiasa bɛrt4ubat.

Mungkin ini satu pɛtun-juk dari ALLAH untuk kita semua. In!lah kis4h yang dicerit4kan semula oleh us-taz tɛrsebut.

Sem0ga Allah mɛngampuni segala d0sa-d0sanya yang dil4kukan di dun1a ini. Sesungguhnya Allah Maha Peng4mpun dan Penɛrima Taub4t.

Sumber : ohinfokini via coretannasihat

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih! Majalah Perdana!

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!