Connect with us

#WOWFACT

Juruter bang Mengambil Kepu tusan Untuk Berpa tah Balik,Ja rang Berlaku Per1stiwa Begini,Wanita Terting gal Anak Di Airp0rt

Published

on

Juruter bang Mengambil Kepu tusan Untuk Berpa tah Balik,Ja rang Berlaku Per1stiwa Begini,Wanita Terting gal Anak Di Airp0rt

Buny i yang sangat pe lik. Tapi itu yang ter jadi. Atas da sar tanggvngja wab, juru terbang pesa wat Flight SV832 tersebut membuat pang gilan ke mena ra kawa lan.

Ini atas da sar emer gency dan mendapat kebe naran untuk berpa tah ba lik untuk am bil semula bayi penumpang.

“Alhamdulillah. Sekarang boleh pa tah ba lik atau bagaimana?” antara perca kapan jurvter bang yang dapat dira kamkan.

Ope rator kepada menara kawa lan juga yang terke jut didapati bertanya kepada rakan yang lain tentang proto kol yang betul untuk pesa wat pa tah ba lik.

Sebab k3s emer gency sebab bayi terting gal ni san gat ja rang sekali didengari. Sekali lagi ope rator bertanya untuk betul-betul pas tikan yang sebabnya adalah ba yi terting gal.

“Saya bagitahu anda, ada seorang penum pang dalam pesa wat terting gal bayi di termi nal dan tak mahu pener bangan ini dilan jutkan.”

Selepas kepu tusan pa tah balik diluluskan, keden garan so rak penumpang dari dalam pener bangan. Te nang sung guh juru terbang tu kan. Semoga Allah rahm4ti dia. Kongsikan jika berman faat.

Sementara itu di med ia so sial, netizen memu ji tind akan juru terbang yang sang gup berpa tah balik agar si ibu dapat mengam bil bayinya semula.

Sumber:sajagempak

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!