Connect with us

#SEMASA

“Bersu kan untuk Si hat Bukan Untuk Jemput Penya kit”Pemuda Ke sal Jalani Op3rat1on 0tot Kerana Terle bih Bersu kan

Published

on

“Bersu kan untuk Si hat Bukan Untuk Jemput Penya kit”Pemuda Ke sal Jalani Op3rat1on 0tot Kerana Terle bih Bersu kan

Sebe lum PKP lagi,berbasikal sema kin menja di pili han ramai sebagai sa lah satu usaha untuk bersu kan dan menyi hatkan ba dan. Walau bagaimanapun, mana-mana su kan ti dak sepa tutnya dilakukan secara berle bihan kerana sebenarnya boleh membawa kepada kemuda ratan untuk tu buh ba dan.

Pa hit untuk dite lan tapi itulah yang terja di kepada seorang lelaki bernama Nazirul Anwar Rahmat. Terbaru menerusi satu perkongsian di Facebook, dia telah pun dina sihati oleh dok tor untuk bere hat selama beberapa bulan daripada mela kukan seba rang aktiviti la sak termasuklah bersukan.

Rupanya2 Nazirul terpak sa menja lani sebuah oper ation yang sangat beri siko aki bat daripada bersu kan secara berle bihan. Jelasnya, masa lah kesi hatan tersebut ti daklah berpun ca daripada su kan semata2. Namun keadaannya menjadi lebih te ruk apabila dia sering melakukan la rian dan berbasikal tk kira bila waktunya.

Ru tin hariannya itu akh1rnya mema kan diri dengan memberikan teka nan melam pau ke atas 0tot pe rutnya. Penga laman menja lani oper ation kali ini pula diceritakan begitu pe rit selain teras a seperti dihi ris. Di akh1rnya, Nazirul sempat mena sihati supaya bersukanlah untuk si hat dan jangan sesekali berle bihan.

Sumber:kisahdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!