Connect with us

#SEMASA

Al-Fatihah Semoga Keluarga Ta bah Ha dap Uj1an Allah Ini,Adik Mening gal Malam Semalam – SM

Published

on

Al-Fatihah Semoga Keluarga Ta bah Ha dap Uj1an Allah Ini,Adik Mening gal Malam Semalam – SM

Selepas 12 hari berta rung nya wa akh1rnya kanak- kanak deri ta masa lah kega galan j4ntung, Mia Sara, 9, pergi buat sela manya.

Menurut Wan Nor Aziemah, Mia Sara meningg4l du nia petang semalam dan urusan mengebumi4n jenaz4h kanak- kanak itu dilakukan malam tadi.

“Jenaz4h Mia Sara selamat dikebumik4n di tempat kela hirannya di Kampung Limau Kasturi, Gua Musang selepas Isyak malam tadi.

Allahy arham Mia Sara menjalani pembe dahan jan tung 1 April lalu di sa lah sebuah hos pital kera jaan di sini.

Bagaimanapun kon disinya dikatakan ti dak begitu sta bil menyebabkan ar wah dipan tau dan diberi rawa tan lanjut di Un1t Rawa tan Ra pi sehingga akh1r ha yatnya.

Kelantan Updates sebelum ini pernah menyi arkan beberapa arti kel mengenai ar wah Mia Sara dalam usaha mendapatkan da na bagi membo lehkannya menja lani pembe dahan jan tung secepat mung kin.

Dalam pada itu, Wan Nor Aziemah berkata, pi haknya menggunakan sepenuhnya wang sum bangan yang disa lurkan orang ramai sebe lum ini untuk kegunaan Mia Sara.

“Da na untuk Mia Sara yang berjaya dikumpulkan keselu ruhannya berjumlah RM61,620.15.Sebanyak RM58,141 digunakan untuk menam pung k0s rawa tan di kedua- dua hos pital dan RM1000 untuk pengu rusan jenaz4h. B akinya akan dise rahkan kepada ibu Mia Sara dalam masa terde kat,” katanya.

Akh1r kata,ibu Mia Sarah sudah buat yang terbaik untuk anaknya,keredh@annya terha dap Allah Sangat Diper lukan.

Sumber:maibaca.n

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!