Connect with us

#SEMASA

“saya nk pu puk kese daran supaya pela jar saya tk baz1rkan makanan” -P3ngetva Sek0lah Makan Makanan S1sa Pelajar

Published

on

“saya nk pu puk kese daran supaya pela jar saya tk baz1rkan makanan” -P3ngetva Sek0lah Makan Makanan S1sa Pelajar

Seorang  peng3tua seko lah menen gah swas ta di Oiyang, China, memakan s1sa2 pelajar dari kantin seko lah untuk memberi kese daran kepada mereka agar ti dak memba zir makanan.

Sebuah video keja dian menunjukkan Wang Yongxin berdiri di t0ng sam pah di kafeteria dan mengha lang pelajarnya membu ang makanan mereka lalu memakan s1sa tersebut.

Lelaki itu memakan s1sa makanan sambil diperhatikan pelajar mereka dengan reaksi ma lu sementara yang lain mula mengha biskan makanan mereka setelah diha lang untuk membu angnya di t0ng sam pah.

Peng3tua berusia 58 tahun itu memberitahu dia telah memakan s1sa makanan daripada tujuh pela +jarnya sebanyak tiga kali sehari, sejak minggu lalu.

“Saya ingin memberi contoh kepada anak murid bahawa pemba ziran makanan itu adalah sa lah. Tingkah la ku saya bukan sahaja menge jutkan pelajar, malah gvru2 lain,” katanya.

Walaupun tin dakannya untuk mence gah pemba ziran makanan itu dipuji, tetapi ada juga yang menyuarakan kebim bangan mengenai risi ko kesi hatan.

Semoga pela jar mendapat penga jaran atas perbua tan kese daran peng3tua sek0lah ni.

Sumber:mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!