Connect with us

#CELEBRITI

“saya dah ma las buat lapo ran po lis,dah pe nat layan diorang ” – Caprice Terima Banyak K3s 1su Tk Berpvas Hati,Siap Terima K3s Uvtan Bu nuh

Published

on

“saya dah ma las buat lapo ran po lis,dah pe nat layan diorang ” – Caprice Terima Banyak K3s 1su Tk Berpvas Hati,Siap Terima K3s Uvtan Bu nuh

Ada saja ki sah kontr0ver Caprice atau nama sebenarnya Ariz Ramli yang menjadi soro tan ramai.

Kali ini, Caprice telah memuat naik beberapa akaun Instagram yang menge luarkan ugu tan di direct message (DM) untuk bertemu dan berni at untuk mencede rakan influencer tersebut.

De dah akaun IG individu yang vgut

Caprice juga telah mende dahkan akaun2 Instagram yang ‘sem bang le bat’ mahu membuat perhi tungan dengannya kerana berasa ti dak pu as ha ti dise babkan beberapa 1su yang tu lar sebelum ini.

Walaupun 1su2 yang disen sasikan oleh influencer berkenaan ti dak ada kena mengena dengan netizen2 tersebut, namun mereka te tap menga jak Caprice bertemu untuk menyele saikan ‘masa lah’ yang ti dak dinya takan.

Terima lebih 60 ugu tan sejak 2 bulan lepas

Jadi, menerusi InstagStory, Caprice memo hon ma af kerana per lu ‘mengan jing’ semula individu2 tersebut dise babkan sepanjang dua bulan kebela kangan ini, dia sendiri telah mene rima lebih daripada 60 ugu tan termasuklah ugu tan bu nuh.

Menurutnya, perkara tersebut bu kanlah sesuatu yang kela kar. Dia berse dia untuk membawa ha.l ini ke tind akan vndang2 dan jika mereka mahukan secara fizi kal, dia juga bersedia.

Namun, Caprice berpe san supaya ti dak berha rap kepadanya untuk menu tup mu lut kerana akan senti asa bersu ara mengenai 1su yang dili hat ti dak baik.

Pe nat nk buat lapo ran po lis je

Menjawab sara nan daripada netizen yang meminta influencer tersebut membuat lapo ran po lis, Caprice memaklumkan yang dia pe nat mahu mengu ruskan segala vgutan2 tersebut kerana terlalu banyak.

Dia juga memak lumkan yang ada banyak lagi 1su yang perlu disele saikan dan mahu fo kus kepada mi si utamanya berban ding semua ugu tan yang diterima se jak berada di Mesir, Jordan, KLIA dan ketika dikua rantin.Semoga Caprice sentiasa ta bah jalani uj1an ini.

Sumber:ohmymedia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!