Connect with us

#SEMASA

“saya sed1h lihat hasil cctv,pengasvh l3mpar je anak,anak saya dah r3tak ka.ki” – Luah@n Hat1 Ibu Yang Sungguh Menyayat Hat1 Dengan Perlakvan sebenar P3ngasvh Yang Tk B3rtnggungjwab

Published

on

“saya sed1h lihat hasil cctv,pengasvh l3mpar je anak,anak saya dah r3tak ka.ki” – Luah@n Hat1 Ibu Yang Sungguh Menyayat Hat1 Dengan Perlakvan sebenar P3ngasvh Yang Tk B3rtnggungjwab

Ha ti ibu mana yang tk sedih apabila melihat anak yang dita tang bagai minyak yang penuh menga lami kecede raan ketika dia tk berada di depan mata.

Lebih be rat lagi, ke san kecede raan yang dialami itu dise dari setelah mengambilnya dari pu sat asu han kanak2.

Cerita keja dian anak yang diper cayai dide ra

Menerusi perkongsian daripada seorang pengguna Facebook dikenali sebagai Afzan Ikka Wan Nurul, dia telah memuat naik beberapa gambar dan kenya taan berke naan keja dian yang menim pa anak kecilnya.

Melalui pengguna Facebook tersebut, keja dian berkenaan berla ku lebih ku rang sebulan lepas. Anaknya yang diambil dari Taska menan gis tk hen.ti2 dan ada ke san le bam di mata tetapi penga suh memaklumkan yang anaknya berebut mainan dengan bayi lain yang dija ga.

Anak ada ke san kecede raan balik dari Tas ka

Disebabkan terli hat lebih banyak ke.san kecede raan, Afzan berasa tk sedap ha ti dan membawanya ke kli nik. Dipendekkan cerita, dia dan suami membawa anak mereka untuk melakukan x-.ray selepas pi hak kli nik yang didatanginya ti dak bera ni untuk membuat rawa tan kerana bim bang ada kecede raan yang lebih seri us.

Jadi, mereka membawa anaknya ke hos pital swas ta dan pi hak hos pital menyarankan untuk membuat lap0ran po lis kerana terlihat kecede raan lain di ang gota tu buh kanak2 tersebut sebelum kepu tusan x-.ray terima.

Ka.ki anak ala mi re tak

Melalui pengguna Facebook berkenaan, pada awalnya pi hak Taska mena fikan hl tersebut dan lebih mengece wakan, pemer iksaan di sa lah satu hos pital memaklumkan yang anaknya tk boleh berjalan kerana ma lu dengan persekitaran yang ramai orang.

Selepas mena han sa bar dengan kenyataan yang seakan mengambil ringan kecede raan anaknya, Afzan telah mendapat beri ta dari hos pital swas ta yang membuat x-.ray kaki anaknya bahawa ada ke san ret ak di tu lang ka.ki kanak2 tersebut.

Lu luh ha ti mereka suami isteri apabila se dar kecede raan yang dia lami anak mereka. Jadi, pasangan tersebut segera membawa anak mereka ke hos pital untuk membuat si men bagi menge lakkan berlaku lebih banyak kompl1kas1.

Sed1h tengok CCTV

Di sebabkan tk berpu as ha ti dengan penerangan angg ota yang menyi asat k3s anaknya, pengguna Facebook itu telah menghubungi sendiri Taska tersebut dan mahu melihat rakaman CCTV.

Lu luh ha tinya apabila anak yang disayang menan gis sepanjang hari dan diberi makan serta minum susu secara a la ka dar saja.

Selain itu, mereka penga suh di Taska itu juga dengan senga ja memba ling tuala serta melem pang bay1 yang mereka jaga tan pa rasa bersa lah .Semoga yang buat tu dapat huku man setim pal.

Sumber:ohmymedia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!