Connect with us

#K.DUNIA

“lps nnk dn ayah mnggl tnggl sy sndri urs rmh bambu ni’ushakan’ dri sndri” – Hdp sbtng k3ra sbb klurga prgi nth ke mana

Published

on

“lps nnk dn ayah mnggl tnggl sy sndri urs rmh bambu ni’ushakan’ dri sndri” – Hdp sbtng k3ra sbb klurga prgi nth ke mana

Di saat kanak-kanak lain si.buk bermain dengan gembira di lu.ar sana, masih ramai lagi yang perlu memi.kul tanggu.ngja.wab besar apabila terpa.ksa tinggal seba.tang kar.a setelah hil.ang tempat berg4ntung. Walaupun rasa kasi.han akan timb.ul dalam diri kita apabila bercakap tentang hal itu, namun demik.ianlah h4kikat yang dilalui sesetangah orang. Nasib sama juga menimpa seorang kanak-kanak bernama Dang Van Khuyen yang berasal dari Vietnam ini.

Kanak-kanak itu tinggal di sebuah kawasan pedal.aman bersama neneknya dan pergi ke seko.lah setiap hari. Lebih menye.dihkan lagi, Dang Van Khuyen tk pernah merasai belaian ibu sejak kecil memandangkan wanita berkenaan sudah pun pergi buat selamanya. Ayahnya pula berada jauh di bandar dan bekerja sebagai pekerja di tempat pemb.inaan. Tanggu.ngjaw.ab mencari rez.eki itu membuatkan anak beranak ini terpak.sa tinggal bera.singan. Namun dengan wang yang dih.ulur, dia dan neneknya masih mampu meneruskan hidup.

Sudah ja.tuh diti.mpa tan.gga

M4langnya tk lama kemudian, Dang Van Khuyen bagai hil.ang tempat berga.ntung apabila dia kehi.langan nenek serta ayahnya itu. Menu.rut lapo.ran daripada EB Online, wanita tua itu menghem.buskan na.fas tera.khir manakala ayahnya pula k3hilangan nya.wa ga.ra2 insi.den di tempat kerja. Pastinya, du.gaan be.rat yang diha.dapi Khyun sangat menge.jutkan apa.lagi dalam usi.anya masih sangat muda.

Eng.gan mene.rima ban.tuan

Tu.rut bersim.pati dengan nasib budak berkenaan, pi.hak seko.lah telah cuba memberikan ban.tuan dan mencari keluarga angkat bagi menjadi penjaga. Meskipun ada yang sudah tam.pil men4warkan diri, namun kanak2 itu ne.kad menja.lani hi.dup sen.diri.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:mediaportal

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!