Connect with us

#K.DUNIA

kas1han bayi,dia pn nk hdup jga,t1mbun ja.sad bay1 yg dgugrkn brsia 7bln,wanita s0rok jan1n di pasu bunga

Published

on

kas1han bayi,dia pn nk hdup jga,t1mbun ja.sad bay1 yg dgugrkn brsia 7bln,wanita s0rok jan1n di pasu bunga

Pada masa sekarang, masa.lah2 sosi.al semakin berle.luasa meli.batkan remaja yang masih bersek0lah ataupun sedang menun.tut di univer.siti. Ramai yang tersi.lap memilih rakan atau terje.bak dengan perbvatan2 nega.tif ketika saling berkenalan di me.dia sos.ial ataupun aplikasi mencari jo.doh.

Terbaru tu.lar satu keja.dian yang berlaku di Kalimantan Timur seorang maha.siswi sebuah univer.siti tem.patan telah pun dibawa menerima rawa.tan kerana menga.du tk si.hat. Pemerik.saan lanjut mendapati pelajar perempuan berke.naan seperti baru sahaja menga.lami pro.ses pengu.guran.

Ia akh1rnya membawa kepada pene.muan satu ja.nin beru.sia 7 bulan yang telah diso.rokkan dalam sebuah pasu bunga di rumah se.wa mi.lik gadis berke.naan. Ja.sad tersebut kemudiannya cuba dit.utupi dengan pasir sebelum dijum.pai 2 hari kemud.ian. Rupa2nya pelajar berke.naan telah pun mengambil p1l untuk gu.gurkan kand.ungan serta minu.man bikar.bonat bagi memastikan ia berjaya.

Pemi.lik rumah sewa berke.naan sama sekali tk menges.yaki apa2 yang pe.lik pada maha.siswi tersebut. Namun dia dikenali sebagai seorang yang sen.yap selain sering mengenakan tele.kung ketika keluar rumah.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:kisahdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!