Connect with us

#MOTIVASI/TAULADAN

dia prgi juga di sisi ‘member’ NGO dan ar wah sempat lafzkan syahadh,beliau mrupakan pejvang kans3r,lama brtahan dngn keadaan adik

Published

on

dia prgi juga di sisi ‘member’ NGO dan ar wah sempat lafzkan syahadh,beliau mrupakan pejvang kans3r,lama brtahan dngn keadaan adik

Selepas empat tahun mende.rita kan.ser tu.lang hingga menyeb.abkan Abdul Afza Aziz Abdul Wahab, 19, kehi.langan kaki sebe.lah kiri, ia bera.khir selepas remaja itu mening.gal du.nia pagi ini, lap0r Harian Metro.

Abdul Afza Aziz dis.ahkan mening.gal du.nia di rumah ne.neknya di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang pada 11.15 pagi di si.si ibunya, Siti Halimah Mohammad, 39, selepas beberapa jam dibawa pulang dari Hos.pital Pasir Mas (HPM).

Menu.rut Siti Halimah, anak sulungnya itu dima.sukkan ke HPM sejak Ahad lalu, selepas dia menga.du se.sak na.fas selain ketum.buhannya yang semakin memben.gkak dan bertu.kar kehi.taman.

“Afza bagaikan sudah tahu bahawa dia akan mening.galkan saya buat selamanya malah sem.pat meminta saya menu.naikan has.ratnya berjumpa id0la yang banyak memban.tunya iaitu penga.sas sebuah ba.dan bu.kan kera.jaan (NGO) Thirdforce, Raja Shamri Raja Husain.

“Pagi ini, Afza berjum.pa dengan id0lanya yang lebih mesra dipanggil Abang Raja, sebelum dia terus mengem.buskan nafas terak.hir di hadapan kami semua. Ha.ti saya lu.luh meli.hat pemer.gian anak kesayangan namun red.ha selepas sekian lama dia terpak.sa menang.gung kesa.kitan.

“Malah ketika saat2 akh1r kami bersama dia selalu berpe.san untuk saya mengu.capkan terima kasih kepada semua orang yang memba.ntu memberi sumba.ngan bagi merin.gankan be.ban kami sekeluarga,” katanya ketika dihu.bungi, hari ini.

Siti Halimah, dalam nada se.bak memberitahu jena.zah anaknya itu dikebu.mikan di Ta.nah Perku.buran Islam Rantau Panjang selepas solat Asar.

Katanya, dia menga.kui bagaikan hi.lang sum.ber keku.atan kerana sebelum ini, anaknya, Afza yang menjadi tung.gak untuk dia terus beru.saha mene.ruskan kehidupan walaupun dalam ser.ba kekur.angan.

“Terima kasih kepada semua pi.hak yang sebelum ini melap0rkan perjua.ngan anaksaya sebagai seorang peju.ang kan.ser daripada awal dia dis.ahkan kan.ser hing.galah di saat ak.hir hidupnya. Banyak sokon.gan dan d0a yang diberikan oleh masyarakat hasil lap0ran terba.bit.

“Biarpun se.dih dengan apa yang terjadi, saya perlu ku.at meneruskan hidup demi membe.sarkan tiga lagi anak yang masih kecil. Walaupun Afza sudah tia.da, namun semangat dalam dirinya masih ada untuk saya meneruskan kehi.dupan ini,” katanya.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:cempedakcheese

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!