Connect with us

#SEMASA

“mntri kwangan tk lluskn prm0honn kita,bagaimna kmi nk bri elavn pada gurv kami dn jga bntuan kpda tahfiz yg dlm ksushn” – prmohnan tk dluluskn oleh mntri kewangn,trklan pngetua bila dngn brita itu

Published

on

“mntri kwangan tk lluskn prm0honn kita,bagaimna kmi nk bri elavn pada gurv kami dn jga bntuan kpda tahfiz yg dlm ksushn” – prmohnan tk dluluskn oleh mntri kewangn,trklan pngetua bila dngn brita itu

“Apa yang terki.lan, tahun ini apa yang dimaklumkan oleh Ketva Penga.rah JAKIM Datuk Abdul Aziz dan pertemuan dengan Menteri Agama bersama dengan Persatuan Madrasah Tahfiz Malaysia (Permata Al-Quran), mengatakan bahawa pi.hak Kementerian Kewangan tk melu.luskan permo.honan ban.tuan kecem.asan seperti elavn gu.ru dan pengu.rusan maa.had tah.fiz,” kata Ustaz Muhammad Hafiz Mohd Haneefa.

Menu.rut Penge.rusi Persa.tuan Inst.itusi Tahfiz Al-Quran (PITAS) Negeri Selangor yang dikenali sebagai PU Hafiz ini, daripada merdeka sehingga sekarang, tahfiz tk pernah memo.hon kepada kera.jaan.

“Cuma kali inilah baru kita mo.hon dan tiga empat tahun lepas juga kera.jaan baru memb.eri bantuan kepada kita,” jelas beliau.

Namun, terdapat negeri yang membantu seperti Johor yang memberikan bantuan one-off RM10,000 kepada setiap sek.olah untuk menam.pung k0s.

Di Kelantan, Pahang dan Perak juga ban.tuan untuk setiap gu.ru baru telah dilu.luskan

“Bagaimanapun, di Selangor pula, pi.hak kera.jaan negeri tk memberi bantuan khusus setakat ini dan ki.ta berha.rap kalau boleh pi.hak kerajaan negeri pun cakna seperti mana neg.eri2 lain kerana kita memban.gunkan mo.dal ins.an dengan keadaan mak.siat yang banyak, dengan sosial di negeri Selangor ini dise.imbangkan dengan pendid.ikan tahfiz dengan ayat2 Al-Quran yang dibaca oleh anak2 tahfiz,” kata PU Hafiz.

Tambah PU Hafiz, ada yang mempers0alkan mengapa maahad tahfiz perlu memo.hon bant.uan kera.jaan dan ti.dak berusaha sendiri?

Jawabnya, “Banyak sya.rikat yang tu.tup dan mo.hon bant.uan kepada kera.jaan termasuk ban.tuan ge.ran dan sya.rikat besar yang terke.san pun tu.rut mo.hon pelbagai ins3ntif2 kepada kera.jaan.”

“Apatah lagi kita ma.ahad tahfiz yang kecil. Inilah pertama kali maahad tahfiz memo.hon ban.tuan dari kera.jaan melalui Kemen.terian Agama. Na.mun setakat ini Kemen.t.erian Kewangan tk melu.luskan menu.rut JAK|M,” ujarnya.

Kata beliau lagi, pande.mik Cov19 menyebabkan ramai yang su.sah dan kehi.langan pekerjaan termasuk ibu bapa para pelajar, mengaki.batkan mereka tk dapat memba.yar yu.ran penga.jian.

Tambahnya, ada juga individu dan syar|kat2 yang agak be.sar mena.ja maahad tahfiz, namun disebabkan pande.mik, mereka juga tk dapat memberikan ban.tuan.

“Jadi anak2 tah.fiz termasuk anak2 ya.tim serta ga.ji gu.ru tk dapat diba.yar, kerana hu.tang ibu bapa dan pi.hak2 pen.aja tadi,” katanya mengakh.iri kenya.taan.

Dapatkan info2 terkini di Sumbermaklumat,terima kasih.

Sumber:smdrmy

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!