Connect with us

#SELEBRITI

“Pandai buat, pand4ilah t4nggung” – Sen4rio yang p3rnah terp4lit dengan der3tan kontr0versi pada z4man kegem1langan

Published

on

“Pandai buat, pand4ilah t4nggung” – Sen4rio yang p3rnah terp4lit dengan der3tan kontr0versi pada z4man kegem1langan

Nama pel4wak popvlar, Yassin Yahya, 43, antara angg0ta kumpvlan l4wak n0mbor satu Malaysia, Senar1o yang p3rnah terp4lit dengan der3ta kontr0versi pada zam4n kegem1langan pada er4 1990-an.Pernah dih1na ‘lvmpur’ yang mer0sakkan im3j kumpvlan Sen4rio, namun, hak1katnya, Yassin mempvnyai bak4t l4wak semvla jad1 yang un1k dan tk wujvd pada orang lain.

Yass1n pern4h menc1pta mem0ri indah bersama Sen4rio selama 4 tahun, sebelum digvgurkan ber1kutan kontr0versi d4dah sekitar 2002, diikvti beb3rapa k3s lain yang p3rah mengh4mbat dir1nya.Dit4han p0lis, pos1tif d4dah dan berg4duh bukan baharu dalam hidvp Yassin, namun, peng4laman itu juga membvatnya menjadi ins4n lebih mat4ng dalam mengh4rungi r4njau dan keh1dupan.

Akvinya, apa yang dil4lui dahulu adalah satu peng4laman yang tk boleh dijval beli.Se1ring per3daran masa dan pen1ngkatan us1a, Yassin akvi, b4ngkit dengan sem4ngat tersendiri.

“Kontr0versi dahulu dan sek4rang sudah javh berbeza. Hari ini, kontr0versi tk boleh dik4wal apabila ada ‘campvrtangan’ gol0ngan net1zen. Dahulu, kita masih b0leh k4wal dan tk kur4ng juga ada yang dicipta sendiri.

“Ia pilihan, tet4pi boleh jadi mena1kkan popvlariti dan seb4liknya. Saya akvi, ada sel3briti yang ti4da kontr0versi, tetapi cuma mereka-r3ka cer1ta p4nas untuk lebih dikenali.

“Cuma, jangan angg4p kontr0versi memb3bankan atau menjatvhkan sahaja. Pandai buat, panda1lah tanggvng.

“Sendiri reka, maka send1rilah ada kvnci meler4ikannya,” katanya ketika ditemui pada s1dang med1a m4jlis pel4ncaran Sud1rman C4fe di EDC Hotel, Jalan Raja Laut, baru-baru ini.

Yassin berkata, kontr00versi yang dil4lui menj3ntik dirinya untuk bervbah menjadi lebih baik.

“Kontr0versi ini perlu dir4sa dan diter1ma. Apabila berbvat sal4h, kita perlu dit3gur dan angg4p krit1kan memb1na.

“Ia sekali gus membuatkan kita b4ngkit dan tk larvt dengan apa yang tk patut dil4kukan lagi.

“Saya sendiri pernah j4tuh terdvduk saat dih4mbat kontr0versi. Saya juga pernah rasa pvtus 4sa sebab mer0sakkan nama orng lain.

“Namun, kekvatan daripada ibu dan arwh bapa yang selalu berp3san dan memberi sunt1kan sem4ngat,” katanya.

Yassin berkata, peng4laman dan pemb4bitan bersama Sen4rio dulu tk pernah dik3sali.

“Dahvlu masih muda, jadi ti4da istilah rvgi menc1pta nama dan men4mbah peng4laman bers4ma Senario. Bukan sen4ng mahu menj4di s4lah seorang angg0ta kumpulan yang pern4h diberi jol0kan kumpulan lawak nombor satu Malaysia.

“Pernah juga terl1ntas kenapa saya dip1lih mengangg0tai kumpulan Senario. Sedangkan, ramai pelawak lain yang tk kurn4g h3bat.

“Mungkin saya ada tarkan dan formvla yang bol3h mel3ngkapi kumpvlan ini.

“Ada mas4nya saya sampai t4hap tk fikir s0al g4ji. Namun, masa bek3rja saya angg4p ser1us walaupun perlu berl4wak,” katanya.

Akvi dirinya seorang yang sangat ser1us biarpun tuntvtan k3rja memerlvkannya berj3naka, Yassin berkata, dia dan angg0ta Senario menj4lani keh1dupan sed3rhana s3jak dahulu lagi.

Malah, katanya, setiap angg0ta Senario ketika zaman kegemilangan pada 1996 tk hidp terlalu mewah seperti sangk4an ramai.

“Orang luar fikir dengan populariti yang diraih, kami hidvp mewah. Hakikatnya, tk, sebaliknya kami hidup biasa-biasa sahaja.

“Kami bek3rja mak4n gaji dan di bawah syar1kat pengvrusan, Ambang Klasik. Kami tk memiliki 100 peratus keuntvngan. Pastinya, dit4pis kerana ter1kat dengan kontr4k. Ibaratnya, kami hanya menvrut per1ntah sahaja.

“Namun, semua ini menjadi ilmv dan pengal4man berh4rga. Pal1ng penting, pros3s bel4jar. Sampai sekarang selagi masih berny4wa, istilah belajar tk akan bern0ktah,” katanya.

Mengvlas apakah jen4ma Sen4rio masih rel3van hingga hari ini, Yassin opt1mis setiap angg0ta kumpulan itu biarpun sudah membawa halvan masing2 masih diingati.

“Saya percaya orang luar masih kenal kami sampai angg0ta Senario biarpun menginjak usia 25 tahun penvbuhan. Kami masih dihargai dan ada sahaja yang datang aj4k bergambar.

“Tk pernah r4sa dilvpakan, malah, pelbagai per4ncangan sedang diatur sempena 25 tahun Senario termasuk k0nsert dan filem terbaharu di b4wah arahan Aziz M Osman.

“Stesen TV9 juga mempunyai per4ncangan untuk men3rbitkan sitkom. Cuma, sitvasi pand3mik COV19 mel3ngahkan apa yang dir4ncang.

“Jika bersama stesen televisyen tk boleh ditervskan, kami akan berusaha melakukannya sendiri,” katanya.

Ditanya pand4ngan terhadap lawak dahulu dan sekarang, Yassin berkata, ti4da banyak perbezaannya.

“Bagi saya, tk banyak berbeza, semua pelawak boleh buat law4k. Art1s yang bukan pel4wak pun ada pot3nsi buat pen0nton ket4wa.

“Alhamdulillah, kini, sudah ada hampir 8,000 subscr1bers dan 23 video sudah dikongsi. Program Sembang S4ntai bersiaran setiap Sabtu pada waktu m4lam,” katanya.Anak kel4hiran Kampung Maxwell, Kuala Lumpur itu pernah memb1ntangi filem Aku Kaya The Movie, T4ngkai Jering, Bujang Senang, Man Laksa, Duyung dan banyak lagi.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:BeritaHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!