Connect with us

#K.DUNIA

“syng smpai mat1” – k4hwin blikbek4s isteri slps dpt tahu dia sdng sak1t t3nat,bvah pnggang tk lg brfungsi

Published

on

“syng smpai mat1” – k4hwin blikbek4s isteri slps dpt tahu dia sdng sak1t t3nat,bvah pnggang tk lg brfungsi

Seorang lelaki s4nggup meng4hwini semula b3kas ist3rinya selepas meng3tahui wanita itu kini s4kit t3nat dan memerlukan penj4gaan r4pi.Med1a temp4tan, Dingduan melap0rkan lelaki itu sanggvp menjual rumahnya untuk memb1ayai k0s pervbatan isterinya.

Lelaki berusia 39 tahun itu, tvlar di med1a s0sial di China sebaik sahaja dia membuat keputvsan untuk berk4hwin semvla dengan b3kas isteri selepas dua tahun berc3rai.Menvrut lap0ran, isteri Chen Zhenfeng iaitu Xie Hongxia mend3rita s4kit ur3mia iaitu bvah pinggng sudah berh3nti berfvngsi.

Ak1bat bvah pingg4ng yang berh3nti berfvngsi itu, ia tk dapat men4pis seg4la t0ksin yang keluar melalui a1r k3ncing.Chen yang juga b3kas tent3ra yang sudah men4matkan perkh1dmatannya kira2 20 tahun lalu dan kini bek3rja sebagai seorang peg4wai perkh1dmatan aw4m.

Selepas mendapat nas1hat d0ktor yang meng4takan pem1ndahan bvah pingg4ng adalah jalan terbaik untuk isterinya, Chen sanggvp untuk mend3rma bvah pingg4ng dia untuk dib3rikan kepada isterinya itu sekiranya bvah pinggng mereka ser4si.Dingduan melalui Moth3rship tvrut melap0rkan Chen dan Xie bert3mu melalui ahli keluarga mereka dan berk4hwin pada 2012.

Namun, pern1kahan mereka dib4dai uj1an ketika Xie meng4lami dua kali kegvguran dan rvmah tangg4 mereka pun divji kerana tek4nan sehingga memvtuskan untuk berc3rai pada 2019.Selepas perc3raian mereka, Xie dis4hkan mengh1dap peny4kit bvah pinggng ketika dia mel4kukan pem3riksaan penglih4tannya.

Chen kini dikatakan memp3roleh g4ji kira2 3,000 yuan (RM1,990.62) sebvlan daripada kerja tetapnya dan bek3rja sebagai pem4ndu pada waktu malam bagi memperoleh pend4patan tamb4han, lap0r Zhengguan News.Bagaimanapun, pendapatannya dik4takan masih tk mencvkupi untuk men4mpung k0s raw4tan dial1sis isterinya yang men3lan bel4nja hamp1r 6,000 yuan (RM3,981.24) sebulan.

Diseb4bkan itu dia ingin menjval rumahnya bagi men4mpung k0s pervbatan.Beberapa vet3ran tent3ra dan orang ramai dilap0rkan mend3rma kira-kira 20,000 yuan (RM13,276.52) kepada keluarga Chen untuk memb4ntu dia memb1ayai k0s raw4tan isterinya itu.Chen sanggup berk4hwin dengan b3kas isterinya semvla tanpa ter4gak2 dan mend4kwa dia mahu menvnaikan tanggvngjwab dia sebagai seorang lelaki.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!