Connect with us

#K.SEDIH

“prkara trakh1r,H4ntar Rak4man Su4ra Uc4p Sel̷4mat Tingg̷4l Seb̷3lum Kemal̷4ngan.” – kmlngan lbatkn 6 kluarga di Raw4ng

Published

on

“prkara trakh1r,H4ntar Rak4man Su4ra Uc4p Sel̷4mat Tingg̷4l Seb̷3lum Kemal̷4ngan.” – kmlngan lbatkn 6 kluarga di Raw4ng

Rdhą dengan be1tą kehiI4ngąn, kelvarga Allahyrham Nur Fitrah Rosman yang bervmur 24 tahun m4ngsą kem4Iangan mą.ut di Kil0meter 446 Lebuhraya Utara-Selatan dkat Rawang, semalam bersyvkur j4sąd ąrw4h dapat dis3madikan dalam ke4dąąn sempvrną tanp4 keced3rąąn tervk.Bapanya, R0sman Sahim, 52, berkata j1ka dil1hat kead4ąn Per0duaAlza m1lik anaknya seIepas kemaI4ngan, pasti ramai meny4ngką semua mąngs4 yang m4ut meng4Iami keced3rąąn p4rąh.

Dia bersyvkur kerana jen4ząh anaknya hanya meng4Iami kes4n Ieb4m dan Ivka sahaja.

“Arw4h se0rang anak yang ba1k dan sangat meny4yangi adik2nya serta tidk pernąh meny4kiti h4ti orang lain.

“Semasa ąrw4h serta dua rakannya berg3rak dari Ip0h untuk ke Gombak, saya ti4da di rumah kerana bek3rja.

“Dia (Nur Fitrah) semp4t mengh4ntar rak4man su4ra dalam kumpvlan Whats4pp keluarga mengvcapkan seI4mat tingg4I, yang jika kini did3ngari kemb4Ii se0lah-olah ąrw4h tahu akan pergi bvat selama-lam4nya.”

Katanya, jen4ząh anak kedua daripada lapan beradik itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburąn Islam Gurap, Jalan Kuala Kangsar, jam 11 pagi hari ini.Mencer1taan mengenąi keper1badian anak perempuan sulvngnya itu, Rosman dalam nada s3bąk mengatakan ąrw4h antara anak har4pan bukn sahaja pada dirinya tetapi enam adik-adiknya yang masih kecil dan sangat rapat d3ngannya.

“Dia tempat adik2nya ber4manja dan dia sangat say4ng serta pent1ngkan keluarga, tetapi tkdir Tvhan lebih menyay4nginya dan dia p3rgi dulu,” katanya.

Katanya, ąrw4h yang bek3rja di sebuah b4nk memang mer4ncang pergi ke m4jlis perk4hwinan rakan ketika bel4jar di Pol1teknik Ungku Omar bersama 2 lagi rakan lain dan akan berm4lam sehari di ibu negara.

“Saya difah4mkan ąrw4h yang memandu kend3rąąn manakala rakan perempvannya duduk di bah4gian penvmpang had4pan man4kala rak4n lelaki di bah4gian bel4kang.

“Kami ahl1 kelvarga r3dą dengan pem3rgiąn ini dan uc4pkan terima kasih kepada semua ken4lan ąrwh yang had1r pada pengebvmiąnnya hari ini,” katanya.

Pemandu TreIer Neg4tif D4dąh

Sementara itu pem4ndu treIer yang mengąk1bątkan kem4Iangan memb4bitkan 6 kenderąąn mer4gut 4 ny4wą di Kilometer 446 Lebuhraya Utara-Selatan d3kat Rawang, kelmarin did4pati neg4tif d4dąh.Ketva Jab4tan Siąs4tąn dan Pengvątkvąsąąn Tr4fik (JSPT) Selangor Suprintndan Azman Shari’at berkata, pih4knya sedang mengambiI keter4ngan pem4ndu berusia 45 tahun itu di Ibu Pej4bat P0Iis Da3rah (IPD) Gombak sejurus dia keIuar dari H0spitaI Sungai Buloh seIepas menerima rąw4tąn ak1bąt keced3rąąn di4Iami.

Sar1ngan uj1an air k3ncing terh4dąp lelaki berk3nąąn mend4pąti dia neg4tif d4dąh dan dia kemvdian dibeb4skan dengan jąm1nąn p0Iis seIepas pros3dur siąs4tąn sel3sai.Namun si4satąn l4njut berhvbung kem4Iangąn itu masih diteruskan meng1kut $eksyen 41 (1) Akt4 Pengngkutan Jalan (APJ) 1987.

Jumlah Mngsą KemaI4ngan

Mereka yang m4ut adalah pemandu MPVToyotaV3llf1re, pemandu MPVAlza dan dua penvmpang kend3rąąnnya iaitu Noorakhirludin Alam Mohamad Noor, 48; Nur Fitrah Rosman, 24, Nurbaya Mohd Zaki, 24 dan Mohammad Hafiz Shahrul Jefri Din, 24. Semua dis4hkan m4ut di I0kasi kej4diąn.

Selain itu, penvmpang kend3rąąn pelbagai gvna (MPV) Toy0ta V3llf1re, Ezzudin Noorakhirludin Alam, 10, masih men3rima rąw4tąn di H0spitaI Sungai Buloh.Kend3rąąn yang terb4bit dalam kemaI4ngan itu adalah tr3Ier tnpa mu4tan, kereta Perodua Myvi, kereta Nissan Almera, MPV Perodua Alza, MPV Toyota Vellf1re, kereta BMW dan bas ekspres.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:C0retanNasihat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!