Connect with us

#AGAMA

(Video)”kekvasaan Allah” – beliau akan kumndngkn Azan sdngkn dia sdng k0ma,setiap kali masvk Azan

Published

on

(Video)”kekvasaan Allah” – beliau akan kumndngkn Azan sdngkn dia sdng k0ma,setiap kali masvk Azan

All4hu Akbar..Rut1n tug4snya sebagai bil4l yang mengalvnkan az4n setiap kali masuknya waktu s0lat membuatkan fiz1kal bad4nnya terus mel4ksanakan tanggvngjwab yang mvlia itu walau dalam kead4annya tk sed4rkan d1ri.Mind4 sep4ruh sed4rnya telah meng4rahkan fiz1kal bad4nnya untuk mel4ungkan az4n walavpun beliau tk m4mpu meng4wal angg0ta bad4nnya.

Bet4pa bes4r kv4sa Allah SWT yang mengvrniakan sesuatu kepada h4mbanya yang s0leh dan ikhl4s dalam melaks4nakan tanggngjwab kep4danya.Apa yang dilakvkan seseorang sel4ma hidvp, itu juga yang akan terl1hat ketika menj3lang kem4tiannya. Seperti itulah yang terl1hat dari se0rang bil4l masjid yang meng4lami k0ma di rum4h s4kit dik3ranakan satu ins1den.

Yang meng3jutkan dari bil4l tersebut adalah meski sedang meng4lami k0ma dan tk sad4rkan d1ri, namun ia akan b4ngun dari k0manya dan mengum4ndangkan az4n set1ap waktu s0lat.Ibnu Rajab Al Hambali meng4takan, “Barang siapa men1nggalkan su4tu am4lan – buk4n karena uzvr syar’i seperti s4kit, dalam perj4lanan,atau dalam k0ndisi l3mah di us1a tua – maka akan terpvtus darinya pah4la dan ganj4ran jika dia men1nggalkan am4lan tersebut.”H4l ini sesuai dengan had1st Rasulullah yang berbvnyi, “Jika sese0rang s4kit atau mel4kukan perj4lanan, maka am4lannya akan dic4tat sebagaimana am4lan,

rut1n yang dia lakvkan ketika muk1m (tk bep3rgian) dan dalam ke4daan s1hat.” (Hadits Riwayat Bukhari No. 2996).Melalui hadis ini dapat difahami bahawa bagi mereka yang men1nggalkan am4lan ib4dahnya kep4da Allah SWT buk4n kerana seng4ja tap1 disebabkan keuzvran atau mus4fir, maka ganj4rannya diterima sepertimana am4lan ib4dah rut1nnya semasa dia s1hat.

Ol3h yang demikian, maka kita sebagai h4mbanya hend4klah sentiasa menj4dikan am4lan ibad4h kepada Allah SWT seb4gai rutin ut4ma dalam keh1dupan har1an selain melaks4nakan tvgas dan tanggngjwab lain.Sem0ga am4lan rvtin tersebut dib3rikan ganj4ran pah4la yang tk terb4tas wal4upun dalam kead4an s4kit/ keuzvran atau terh4lang oleh sesvatu perk4ra yang lain.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:PortalIslamik 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!