Connect with us

#K.DUNIA

jd mu4laf ketika b3kerja dngan s4msung,Kisah lulvh b0s S4msung masuk Islam,orng rmai mng3larnya ‘PakHaji’

Published

on

jd mu4laf ketika b3kerja dngan s4msung,Kisah lulvh b0s S4msung masuk Islam,orng rmai mng3larnya ‘PakHaji’

Ti4da siapa yang tahu perj4lanan h1dup ses3orang. Malah, mereka mungk1n menemui apa yang mereka c4ri di t3mpat yang tk pernah mereka fik1rkan.Nama besar Samsvng yang dik3nali oleh masy4rakat Ind0nesia kini tk terlepas daripada t4ngan d1ngin Lee Kang Hyun, w4rga K0rea yang menj4di N4ib Pres1den Samsvng di Ind0nesia.

Ternyata perjal4nan kar1er Lee dan cint4nya terhadap Ind0nesia bermula dari ar3na p3na, ketika itu lel4ki ini mempunyai se0rang k4wan yang ber4sal dari Ind0nesia. Pada tahun 1989 dia akh1rnya memvtuskan untuk mel4wat rakannya di Aceh.

Sambvtan m3sra dan kemesraan keluarga sah4bat penanya membuatkan Lee berasa b3tah di Indonesia untuk sekian l4ma. Dan setiap tahun, dia melawat rumah kawan baiknya.

Mal4h apabila pulang ke K0rea, dia sentiasa meng3nang bvdi dan keram4han w4rga Ind0nesia yang membuatkan Lee berh4srat untuk kemb4li semula. Lee meng4kui bahawa dia mempunyai ke1nginan yang kvat untuk bek3rja di Ind0nesia.Oleh itu, apabila dia dit3rima di Samsung pada 1991, dia telah menyampaikan h4sratnya. Berb3kalkan ilmvnya tentang Ind0nesia. Imp1annya c3pat direal1sasikan, Samsvng mengh4ntarnya berkh1dmat di Ind0nesia pada tahun 1993.

Dia sangat bersyvkur kerana kepvtusan itu sangat j4rang berl4ku. Biasanya, S4msung akan mengh4ntar pekerjanya untuk berkh1dmat di luar neg4ra jika mereka telah bek3rja cvkup l4ma sekvrang2nya 10 tahun.Walau bagaimanapun, keist1mewaan ini bukan tnpa ak1bat. Menurut Lee, dia mer4sakan tug4snya lebih brat berb4nding pek3rja lain yang dih4ntar ke Indonesia.

Kerana dia masih muda ketika itu, dia dikeh3ndaki meng3tahui lebih l4njut tentang pern1agaan S4msung. Pada masa yang sama, Lee dikeh3ndaki meng3tahui segala per4turan dan d4sar perni4gaan yang dibuat oleh ker4jaan Ind0nesia.Tk jar4ng kerana itu dia terp4ksa mel3paskan waktu tidvrnya untuk digvnakan bel4jar semvla. Tidvr hanya 3 jam sudah menjadi kebi4saan Lee ketika itu.

Menj4di mu4laf dan berg3lar Tuan Haj1 Dalam kal4ngan wart4wan dan pek3rja kanan, Lee sering dipanggil “PakHaji”. Tetapi sebenarnya, dia tk pernah p3rgi zi4rah ke T4nah Svci.

Bagaimanapun, dia sudah 2 kali menvnaikan umr4h dan mend4kwa mendapat peng4laman roh4ni yang tk dapat dilvpakan. Sejak 1994, Lee telah mem3luk Isl4m.Beliau mula mengenali Islam daripada s4lah seorang sah4batnya yang berasal dari Ac3h. Ketika itu dia melihat ramai kan4k2 yang dih4ntar ke sek0lah dan diberi aj4ran ag4ma secara percuma oleh bapa kawannya, malah ibunya mend1rikan rumah an4k yat1m di Aceh.

Dari situ Lee terf1kir untuk mend4lami Islam kerana melihat gel4gat yang ditvnjukkan oleh kelvarga ters3but. Akh1rnya beliau memvtuskan untuk mem3luk Islam dengan mengvcapkan 2 kal1mah syah4dat di Masjid Agung Sunda Kelapa.Pada awal menjadi se0rang Mvslim, Lee merasakan ianya ag4k b3rat. Lebih2 lagi pada bulan Ram4dan dan berk4itan dengan trad1si minvm K0rea.

Tetapi l4ma kelamaan,ia tk lagi svkar kerana rak4n2 di K0rea Selatan sangat mengh0rmati kepvtusan Lee.Meng3nali Lee Kang Hyun, mu4laf K0rea yang menjadi b0s Samsvng di Ind0nesia.

Sej4k men3tap di Indonesia, banyak perkara yang dia per0lehi. Buk4n sahaja keluarga h0s, rakan dan rakan perni4gaan. Lee juga menemui j0dohnya di sini.Dia sebenarnya tk meny4ngka akan menemui jod0hnya di Ind0nesia. Sebabnya seperti tip1kal pemvda K0rea, dia lebih fokvs pada k3rja daripada menc4ri isteri. Sehingga akh1rnya keluarga angk4tnya memperk3nalkan dir1nya kepada Yuliani Sandra.

Pada awal pert3muan, Lee meng4kui kagvm dengan figvra Yuliani. Namvn apa yang membuatkan Lee jatuh c1nta ialah apabila Yuliani menj4ganya yang dir4wat di h0spital ak1bat peny4kit typhvs.Dari situ dia bert3kad untuk berk4hwin dengan Yuliani, namvn n1atnya terh4lang apabila ibubapa Yuliani tk memb2ri ‘lampuhijau’ apabila,

Mengetahui b4kal men4ntunya adalah wr4ga K0rea, difahamkan ketika itu ibvbapa Yuliani masih meng4nggap w4rga K0rea dengan st1gma neg4tif.Lee tk semest1nya berpvtus as4, dia perl4han2 menvnjukkan dan membvktikan itu hany4lah ‘khay4lan’. Hat1 bapa mertvanya lvluh dan mendapat r3stunya. Lee dan Yuliani berkahwin pada tahun 1996.

Dapatkan info2 terkini di SumberMaklumat,terima kasih.

Sumber:Portalslamik

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!