Connect with us

#K.DUNIA

[Video/Terkini]”kalau ikut k4ta ‘hat1’,dh sy masukkn ke l1ang lah4d” | Tvlar pncvri tabvng dikaf4nkn

Published

on

[Video/Terkini]”kalau ikut k4ta ‘hat1’,dh sy masukkn ke l1ang lah4d” | Tvlar pncvri tabvng dikaf4nkn

ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛ4ɴɢᴋᴀᴘ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴋ0ᴛᴀᴋ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴ4ᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴋ4ꜰᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ, ʟᴀᴘ0ʀ ꜱᴜᴀʀᴀ.ᴄᴏᴍ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴊ4ᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ ᴍᴜᴊᴀʜɪᴅ, ᴋᴏᴛᴀ ᴘ0ɴᴛɪᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴅᴀɪʟʏ ᴘ0ɴᴛɪᴀɴᴀᴋ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇɴɢ4ᴋᴜ ꜱᴀɪᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴊᴇɴ4ʏᴀʜ ɪᴛᴜ.

“ɪɴɪ ᴘᴇʀᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴍ0ʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀɪɴ ᴋ4ꜰᴀɴ.

ᴘᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴠɪᴅᴇ0 ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴡᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʜᴠᴋᴜᴍ ᴅɪʙɴɢᴋᴜꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀɪɴ ᴋ4ꜰᴀɴ.

ᴠɪᴅᴇ0 ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴇ4ᴋꜱɪ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅ4ᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ -ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴍᴜᴊᴜʀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴋ4ꜰᴀɴ, ᴊɪᴋᴀ ɪᴋᴜᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴠʙᴜʀ,” ᴋ0ᴍᴇɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:ᴄᴏʀᴇᴛᴀɴɴᴀɪʜᴀᴛ

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!