Connect with us

#K.DUNIA

“sdh gen4p sebvlan ust4z trlntar di hspital,akh1rnya dia ‘pergi’ jvga” – Ustaz Arif Billah Pndok Sik perg1 jva,trlntar di hspital g3nap 1bulan

Published

on

“sdh gen4p sebvlan ust4z trlntar di hspital,akh1rnya dia ‘pergi’ jvga” – Ustaz Arif Billah Pndok Sik perg1 jva,trlntar di hspital g3nap 1bulan

ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ: ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴅᴜ.ᴋᴀ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴀʜᴍᴀᴛᴜɪɪᴀʜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴀʀɪꜰ ʏᴜꜱᴏꜰ (ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴀʀɪꜰ ʙɪʟʟᴀʜ) 32 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 9.00 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ 19.01.22 ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀʟɪᴍ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ, ᴋᴇᴅᴀʜ.

ɢᴇɴᴀᴘ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴀʀᴡʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇɴʏᴀᴋʟᴛ ʙᴜᴀʜ ᴘʟɴɢɢᴀɴɢ. ʜᴀʀɪ ɪɴɪ 19/1/2022 ᴀɪᴍᴀʀʜᴜᴍ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀʟɪᴋ ᴅᴀʜ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴀɪᴍᴀʀʜᴜᴍ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴘᴇɴ1ɴɢ ᴅᴀɴ ᴛɪʙᴀ- ᴛɪʙᴀ ᴊɴᴛᴜɴɢ ʙᴇʜᴇ.ɴᴛɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ- ᴛɪʙᴀ. ᴅᴋᴛᴏʀ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴍᴏʜᴏɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴ ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ᴅɪᴄᴜᴄᴜ ʀɪ ʀᴀʜᴍᴀᴛ.
ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CaraMohon

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!