Connect with us

#K.SEDIH

[Video]”Ny4nyian kh4s kpd isteri terc1nta” – terlih4t ‘airmvka’ Shuib nyanyikan lagu und4ng ramai sed1h

Published

on

[Video]”Ny4nyian kh4s kpd isteri terc1nta” – terlih4t ‘airmvka’ Shuib nyanyikan lagu und4ng ramai sed1h

ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ɢᴇʟᴀɢᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴠʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜɪʙ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴊᴀᴅɪ ʙᴀʜᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴇɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ᴋᴇᴘɪɴɢᴀɴ ʜᴀᴛɪ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴛ12.

ᴍᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ɢɪᴛᴀʀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴇᴛʟᴢᴇɴꜱᴇʙᴀᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴏɴᴛᴏɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 1.4 ᴊᴜᴛᴀ ᴋᴀʟɪ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ.

“ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ꜱʜᴜɪʙ?” ᴋᴏᴍᴇɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

“ꜱʏᴀʜᴅᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀᴋ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ꜱʜᴜɪʙ. ꜱᴜᴀʀᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴇᴅᴀᴘ,” ᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛʟᴋᴛᴏᴋ.

ꜱʜᴜɪʙ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ᴋᴇᴀꜱʏɪᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ‘ᴛᴀɢ’ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴀꜱᴀʟɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴄʜᴀʀʟʏ ᴠᴀɴ ʜᴏᴜᴛᴇɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏɴʏᴀ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ

“ᴘᴇᴊᴀᴍ ᴍᴀᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʏᴀɴɢ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ”

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kosmo/Transformasi

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!