Connect with us

#K.DUNIA

“b4by b0y rupanya,ber4t 2.35kg” – Alhamdulillah,Wanita ini sel4mat bersalin,dahvlu semp4t mklumkn perlv bers4lin guna kaedah cz3r

Published

on

“b4by b0y rupanya,ber4t 2.35kg” – Alhamdulillah,Wanita ini sel4mat bersalin,dahvlu semp4t mklumkn perlv bers4lin guna kaedah cz3r

ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ, ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴜᴀɴ ʏᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴀᴅᴀɴ ɢᴇɴɪᴛ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ. ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴ 119 ᴄᴍ. ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

Selamat Bersalin Bayi Lelaki 2.35KG, Wanita Genit Tak Sabar Discaj Rindu Suami 2

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʏᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴄᴀᴇꜱᴀʀᴇᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴜᴋᴜʀᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴀɢᴀᴋ ʙᴇꜱᴀʀ, ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴅᴜᴇ ᴅᴀᴛᴇ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴀᴋʜɪʀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ. ʙᴀʏɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ 2.35 ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ, ʏᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʀɪɴᴅᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDun1a

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!