Connect with us

#K.SEDIH

[terkini]Suv Terhvmban ke dlm lavt di P.Pin4ng,bila ditel1ti,pem4ndu yg sal4h,Bek4s pek3rja Sal0n dipnjara 3tahvn akibat sal4h ‘pandu’ smpai terhvmban ke dalm lavt

Published

on

[terkini]Suv Terhvmban ke dlm lavt di P.Pin4ng,bila ditel1ti,pem4ndu yg sal4h,Bek4s pek3rja Sal0n dipnjara 3tahvn akibat sal4h ‘pandu’ smpai terhvmban ke dalm lavt

ʙᴜᴋɪᴛ ᴍᴇʀᴛᴀᴊᴀᴍ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀʟᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀᴊᴜɴᴀᴍ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴊᴀᴛᴜʜɪ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇꜱʏᴇɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

Kereta Moey Yun Peng diangkat keluar dari laut berikutan nahas pada 20 Jan 2019.

ʜᴀᴋɪᴍ ᴀʜᴢᴀʜ ꜰᴀʀɪᴢ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴋʜᴀɪʀᴜᴅᴅɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴠᴀɪᴛʜᴇꜱᴡᴀʀᴀɴ ᴍ ᴋᴜᴍᴀʀᴀᴅᴇᴠᴀɴ, 24, ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴅᴇɴᴅᴀ ʀᴍ10,000 ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪʜᴜᴋᴜᴍ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ 12 ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴅᴀɴ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʟᴇꜱᴇɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜɴʏᴀ.

ᴠᴀɪᴛʜᴇꜱᴡᴀʀᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴍᴏᴇʏ ʏᴜɴ ᴘᴇɴɢ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜᴠ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴛᴇʀʜᴜᴍʙᴀɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴜᴛ ᴘᴀᴅᴀ 20 ᴊᴀɴ 2019.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:MSN

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!