Connect with us

#K.SEDIH

“org lain sambvt CNY,tapi kami skeluarga ‘sambvt’ khilngan isteri trcinta” – sayv dn p1lu tengo ust4z Nazri bel4i an4k2,isteri dn 3 org an4k ser3ntk ‘perg1’ dlm skelip mat4

Published

on

“org lain sambvt CNY,tapi kami skeluarga ‘sambvt’ khilngan isteri trcinta” – sayv dn p1lu tengo ust4z Nazri bel4i an4k2,isteri dn 3 org an4k ser3ntk ‘perg1’ dlm skelip mat4

ꜱᴀʏᴜ ᴅᴀɴ ᴘɪʟᴜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ɴɪ. ᴜꜱᴛᴀᴢ ɴᴀᴢʀɪ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ 3 ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʀᴇɴᴛᴀᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟɪᴘ ᴍᴀᴛᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ, ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ɴᴀᴢʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ʜᴜᴋᴜᴍ ꜱᴀᴘᴇ ʙᴇᴛᴜʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴘᴇ ꜱᴀʟᴀʜ, ᴛᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʏɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴋᴛɪʙᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ꜱᴀᴘᴇ ʙᴇᴛᴜʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ, ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʀᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴀʟᴀ. ɪɴɪ ɢᴇʀᴏʜ (ᴛᴀᴋᴅɪʀ) ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴀʏᴀ.”

ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴀʙᴀʀ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ.

ʜᴇʙᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʏᴀʜ, ʜᴇʙᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ʜᴇʙᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜʀᴀʙʙɪ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ɴᴀᴢʀɪ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴜᴊɪᴀɴ ɴɪ. ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴏʀʙᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ2 ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ.

ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ…..

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:FB RotiKaya

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!