Connect with us

#AGAMA

ᴄᴄᴛᴠ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴅᴇᴛɪᴋ-ᴅᴇᴛɪᴋ ᴀᴋʜɪʀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴏʟᴀᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴄᴇᴍʙᴜʀᴜɪ

Published

on

ᴘᴀꜱᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴɢ4ᴋʜɪʀᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀɪᴀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴜᴛ ɴʏ4ᴡᴀ ᴋɪᴛᴀ.

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ, ɪᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴀʜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀʜᴜ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ

ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ꜱᴇᴍᴜᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴅ4ᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

ᴠɪᴅᴇ0 ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɪᴀɴᴛᴀꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜɪᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ. ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴ0ɴᴛᴏɴ ᴠɪᴅᴇ0 ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀɪᴀɴ ᴍᴇɴᴢ4ʜɪʀᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅ0ᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ᴅɪᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʀᴡʜ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴘᴇɴɢ4ᴋʜɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!