Connect with us

#K.DUNIA

Kim Jong Kook bint4ng running man dis4hk4n p0s1t1f C0v1d

Published

on

ᴋɪᴍ ᴊᴏɴɢ ᴋᴏᴏᴋ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ʙɪɴᴛᴀɴɢ ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴍᴀɴ, ᴋɪᴍ ᴊᴏɴɢ ᴋᴏᴏᴋ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ.

ʙᴇʀɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀɢᴇɴꜱɪɴʏᴀ, ᴛᴜʀʙᴏ ᴊᴋ ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ʀɪɴɢᴀɴ.

“ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ. ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴘᴄʀ ᴅᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ʜᴀʀɪ ᴋʜᴀᴍɪꜱ,” ᴜᴊᴀʀ ᴡᴀᴋɪʟɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀɢᴇɴꜱɪ, ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴅᴜᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ᴅɪᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ,” ᴜᴊᴀʀ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʟᴀɢɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴋᴏɴᴅɪꜱɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋɪᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴜ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴠᴀʀɪᴇᴛʏ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ɪᴀɪᴛᴜ ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍʏ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴏʟᴅ ʙᴏʏ.

“ʙᴀɢɪ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ. ᴅɪʜᴀʀᴀᴘ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ.

“ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪꜱɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!