Connect with us

#CELEBRITI

Terima tawaran berlakon dengan Zul Ariffin dan Mimi Lana Iqbal laris macam pisang goreng!

Published

on

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ, ᴋɪɴɪ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ᴀʜᴍᴀᴅ ɪQʙᴀʟ ᴢᴜʟᴋᴇꜰʟɪ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɪQʙᴀʟ, 28, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ɢᴇɴᴛᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴀɴɢɢᴀᴘᴀɴ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴄᴜᴍᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇᴛᴜʟᴋᴀɴ ᴍɪɴᴅꜱᴇᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴛᴜ ᴛᴀᴋ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɪQʙᴀʟ ᴅɪᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴇʀᴍᴀ ꜰᴀᴛɪᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴅɪꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ᴢᴜʟ ᴀʀɪꜰꜰɪɴ ᴅᴀɴ ᴍɪᴍɪ ʟᴀɴᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!