Connect with us

#K.DUNIA

Azman Naim tolak realiti TV, tak sanggup b0d0hk4n diri “Ada sesetengah orang suruh b0g3l pun dia buat!” katanya.

Published

on

ᴛᴇʀᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴜᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ꜱᴇɴɪ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɢᴜ ᴘᴀʀᴏᴅɪ ᴍʏ ᴡᴀʏ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀᴢᴍᴀɴ ɴᴀɪᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇɴᴛɪɴɢᴋᴀɴ ʀᴀᴛɪɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴜᴀʟɪᴛɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴢᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴏʜᴅ ɴᴜʀ ᴀᴢᴍᴀɴ ɴᴀɪᴍ, ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ʜᴀʟᴀ ᴛᴜᴊᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ, ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ʙᴇɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ɴɪ.

“ᴊᴀᴅɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ, ʀᴀᴛɪɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ… ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴀᴢᴍᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴛɪɢᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀʏᴀᴋ.

ᴛᴇɢᴀꜱɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴏᴅᴏʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴋᴀʀᴀɴɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!