Connect with us

#SELEBRITI

[Video]”cukvp smpai disn sj akv dngan ‘f0rex'” – Zizan dh berh3nti dalam perd4gngan For3x,D0akan yg terbaik untuk bel1au

Published

on

[Video]”cukvp smpai disn sj akv dngan ‘f0rex'” – Zizan dh berh3nti dalam perd4gngan For3x,D0akan yg terbaik untuk bel1au

ᴘᴇʟᴀᴋ0ɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɪᴀᴡᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀɪ, ᴢɪᴢᴀɴ ʀᴀᴢᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟɪʙ4ᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ɪᴀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴘᴇʟ4ʙᴜʀᴀɴ ꜰ0ʀᴇx ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇʙᴀʙ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴅᴇᴅ4ʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴜᴍ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘ0ꜱᴛɪɴɢ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ, ᴢɪᴢᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀᴢɪᴢᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀᴢᴀᴋ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍ0ʜᴏɴ ᴅ0ᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ.

ᴀꜱꜱᴀʟᴀᴍᴜᴀʟᴀɪᴋᴜᴍ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ʜᴀʀɪ ɴɪ ᴢɪᴢᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ꜰ0ʀᴇx ᴀᴛᴀꜱ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ.

“ᴅ0ᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴢɪᴢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴋᴀᴛɪ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ. ɪɴꜱʜᴀʟʟᴀʜ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴘᴇɪᴀᴡᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 37 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴘᴇʟᴀᴋ0ɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴏʟɪꜱ ᴇᴠᴏ ɪᴛᴜ ꜱᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴘ0ꜱᴛɪɴɢ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴛʀᴇɴᴅ ᴛᴜᴋ4ʀᴀɴ ᴍᴀᴛᴀᴡᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ʙᴇʀᴍɪɴᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ᴛᴇᴋɴɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/OhMyMedia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!