Connect with us

#K.SEDIH

[Video]lel4ki terb4kar m1nta t0long p4da p3mndu – “ni jad1 dep4n mat4,nk t0long tp tk terd4ya”

Published

on

[Video]lel4ki terb4kar m1nta t0long p4da p3mndu – “ni jad1 dep4n mat4,nk t0long tp tk terd4ya”

ᴋᴀɴɢᴀʀ – ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇɪᴀᴋɪ ᴍᴇɪᴇᴄᴜʀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴋᴇꜱᴇɪᴜʀᴜʜᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀɪᴋɪɴʏᴀ ᴛᴇʀɪɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀʙ4 ᴋᴀʀ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱʏᴇᴅ ᴏᴍᴀʀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴀɪᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ 8.49 ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀʙᴀɴɢꜱᴀ ᴄɪɴᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴋᴇɪᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ 0ʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ.

ᴀɴɢɢ0ᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀʀɪ ʙᴀʟᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴋᴀɴɢᴀʀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇʙ4 ᴋᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴘɪ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴘ4ᴅᴀᴍᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 9.44 ᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɪᴇᴄᴜʀ ʜᴀᴍᴘɪʀ 80 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡ4ᴛᴀɴ.

ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇʙ4 ᴋᴀʀᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴀ ꜱᴀᴛᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/WowBerita

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!