Connect with us

#SELEBRITI

“dap4t tar1kh lah1r cantik dan men4rik,22.2.22” – kaka Azraff sel4mat lah1rkan ank llki ke-2,sel4mat ‘tun4ikn’ pntang slps bers4lin ye

Published

on

“dap4t tar1kh lah1r cantik dan men4rik,22.2.22” – kaka Azraff sel4mat lah1rkan ank llki ke-2,sel4mat ‘tun4ikn’ pntang slps bers4lin ye

ᴋᴀᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴋᴀᴋᴀ ᴀᴢʀᴀꜰꜰ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 12.05 ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪꜱɴɪɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɴᴏʀ ᴀᴛɪQᴀ ɴᴏᴏʀ ᴀᴢʀᴀꜰꜰ, 33, ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ɪ’ᴍ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟʟʏ ᴀ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ᴏꜰ ᴛᴡᴏ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ᴘᴇɴɢʜɪʙᴜʀ, ᴘᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴏᴛɪᴠᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴀᴡᴀᴋ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴡᴀᴋ, ᴅᴀᴅᴅʏ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

kaka 2

ᴋᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴀᴅᴀᴍ ᴀᴅᴢʀɪꜰꜰ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀʏɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ.

“ʙᴀʏɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴋᴀᴍɪ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴋᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀᴍ ᴀᴅᴢʀɪꜰꜰ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ 14 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2018 ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀꜱʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 3 ᴛᴀʜᴜɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!