Connect with us

#AGAMA

[Vide0]”sy lem4h,bil4 bal1k ke jal4n Allah trus jd pen4war sak1t” – Faizal Ismail tk sngka H1jrah mmbaw4 keb4ikan

Published

on

[Vide0]”sy lem4h,bil4 bal1k ke jal4n Allah trus jd pen4war sak1t” – Faizal Ismail tk sngka H1jrah mmbaw4 keb4ikan

ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴜʜɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ꜰᴀɪᴢᴀʟ ɪꜱᴍᴀɪʟ, 46, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜᴊɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴜꜱᴜᴛᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ʟɪᴍᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

“ᴀʟʟᴀʜ ᴜᴊɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪᴅᴜʀ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʟɪᴍᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ʟᴀɪɴ.

“ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ɪɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ-ɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʜɪʙᴜʀᴀɴ, ꜰᴀɪᴢᴀʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴏʀᴀᴋ ɪꜱʟᴀᴍɪᴋ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʙᴇɴᴛᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍɪᴋ ᴅᴀɴ ᴜɴꜱᴜʀ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!