Connect with us

#SEMASA

[Video]pengantin berg4duh saat bers4nding,ini re4ksi ram4i orang

Published

on

[Video]pengantin berg4duh saat bers4nding,ini re4ksi ram4i orang

ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴅɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɪᴀ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪʀᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢɪᴍɪᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪᴛᴜ.

ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜰɪᴛʀɪ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ɴɪᴢᴀᴍ ʜɪꜱʜᴀᴍ, 23, ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴊᴜᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ɪɴᴅᴀʜʟᴀʜ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ… ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍʙᴜᴛ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴡɪꜰᴇ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ 1,000 ᴋᴜɴᴛᴜᴍ ʙᴜɴɢᴀ ʀᴏꜱ.

“ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴏꜱᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴇᴊᴜᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ… ɪɴɪ ᴄᴀʀᴀ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ ꜰɪᴛʀɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪɪᴊᴀʙᴋᴀʙᴜʟᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɴᴜʀ ᴋɪᴀꜱᴀᴛɪɴᴀ ʜᴀɴɴᴀɴɪ ᴍᴏʜᴅ ᴇᴢᴀɴᴇᴇ, 23 ᴘᴀᴅᴀ 2 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!