Connect with us

#KEMALANGAN

Warga emas men1nggal ketika memancing ak1bat dih3mpap pokok,Salam T4kziah

Published

on

Warga emas men1nggal ketika memancing ak1bat dih3mpap pokok,Salam T4kziah

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴍᴀᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʜᴇᴍᴘᴀᴘ ꜱᴇʙᴀᴛᴀɴɢ ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴛᴜᴍʙᴀɴɢ, ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ. ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ) ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ɴᴏʀᴀᴢᴀᴍ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 60-ᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴄɪɴɢ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʟᴀɴɢᴀᴛ.

“ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 4.50 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʜᴋᴀɴ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴜᴍʙᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍᴘᴀᴘ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

“ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ.

“ᴍᴀʏᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ᴛʜᴇ ꜱᴛᴀʀ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!