Connect with us

#SELEBRITI

Aaron Aziz Ingin H3ntikan cerita Akak L0ng 7E,ini penj3lasan beliau

Published

on

Aaron Aziz Ingin H3ntikan cerita Akak L0ng 7E,ini penj3lasan beliau

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴀʀᴏɴ ᴀᴢɪᴢ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴋ ʟᴏɴɢ 7ᴇ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴀʀᴏɴ ʟᴀɢɪ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴇᴊᴇᴋ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴋᴇʟᴀᴋ.

“ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ (ʀᴇᴘᴏꜱᴛ) ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴀᴋ ʟᴏɴɢ 7ᴇ. ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴀʟ.

“ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ɴᴀɴᴛɪ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴀʟᴜ ᴅɪᴇᴊᴇᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴘᴀ. ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴊᴀ. ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴀʜ ʜᴀʙɪꜱ, ᴊᴀᴅɪ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴɴʏᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴀᴀʀᴏɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ.

“ᴛɪᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ꜱɪᴋᴀᴘ ʙᴜʀᴜᴋ. ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴʟᴀʜ. ɪᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴍᴜʟɪᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜʀᴜᴋ-ʙᴜʀᴜᴋᴋᴀɴ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:RotiKaya

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!